Omvandlar åsikter till insikter
Snabbare | Enklare | Bättre

20 000 datorspelares YouTube-kommentarerSpelarnas önskemål förbättrade uppföljaren
3000 intervjuer om barnens skolmiljöIdentifiering och åtgärdsprioritering utifrån föräldrars feedback
1000 väljares fria tankar om EU-valetVärldens första helt datadrivna opinionsundersökning
35 000 chatmeddelanden från kundtjänstOptimerad kundhantering + identifiering av flaskhalsar
Analys av 4000 Twitter-kommentarerSynliggjorde och förklarade oväntade trender
300 tankar om anhörigs äldreboendeKonkreta förslag för att höja boendekvaliteten
550 utvisades beskrivningar av sin situationUnderlag för migrationspolitiska åtgärder